Den Haag

VBO Makelaar - Taxateur Den HaagVBO Makelaar - Taxateur Den Haag

TAXATEUR DEN HAAG – DESKUNDIGE TAXATIES DEN HAAG

Onze DNV-Gecertificeerde Register- Makelaar/ Taxateur o.z. staat ingeschreven in het register van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM), is lid VBO Makelaar, is werkzaam in het werkgebied “Haaglanden” en is optimaal bekend met de taxatiewaarden in met name in Den Haag en omstreken (plaatselijke bekendheid).

Taxateur Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk ZH, Zoetermeer e.o. – Werkgebied
Onze taxateur is voornamelijk werkzaam in Den HaagLeidschendamVoorburgRijswijk ZHZoetermeer en Nootdorp. In het kader van NHG financieringen mogen wij taxaties uitvoeren in de gemeenten Den HaagLeidschendam-Voorburg,Rijswijk ZH, Wassenaar, ZoetermeerPijnacker-Nootdorp en Lansingerland (Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk).

Taxateur Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk ZH, Zoetermeer e.o. – Tarieven
Voor een taxatie Den Haag e.o. rekenen wij 1 ‰ van de getaxeerde waarde met een minimum van € 325,- inclusief BTW, exclusief kosten kadastrale recherche en leges (exclusief eventuele kosten milieurapportage). Voor gevalideerde taxatierapporten (NWWI, TaxateursUnie) t.b.v. NHG financieringen wordt € 54,50 inclusief 21% BTW extra in rekening gebracht. Milieurapportages etc. worden zonder winstopslag doorberekend. Voornoemde tarieven gelden voor woningen met een waarde tot € 850.000. Voor woningen met een hogere waarde kunnen wij desgewenst een offerte uitbrengen.

Opdracht geven
Wilt u een taxatie laten uitvoeren door onze taxateur? Klik hier
Wilt u een NWWI taxatie laten uitvoeren door onze taxateur? Klik hier

Wanneer een taxatierapport nodig kan zijn
Een taxatierapport kan benodigd zijn in bijzonder veel gevallen. Taxaties dienen te worden uitgevoerd door deskundigen, die het onroerend goed op de juiste waarde weten te schatten, uitgaande van alle bekende en nog te verwachten omstandigheden en de marktkennis ter plaatse. Daarom is het belangrijk dat u een taxatie altijd laat uitvoeren door een betrouwbaar, professioneel en deskundig taxateur. Onze taxatierapporten worden uitgevoerd en opgesteld door onze DNV Gecertificeerde Register-Makelaar/Taxateur die tevens ingeschreven staat in het register van de Stichting Certificering Voor Makelaars en taxateurs (SCVM). Een taxatie kan nodig zijn voor:

 • de aan-/verkoop van een woning
 • de overdracht van ouders naar kinderen
 • overdracht van privé naar BV of juist andersom
 • in verband met overlijdenTaxatie t.b.v. de belasting
 • t.b.v. scheiding en deling
 • het vaststellen van de herbouwwaarde, benodigd voor de opstalverzekering.

Onze taxatierapporten worden geaccepteerd en gebruikt door alle banken, verzekeringsmaatschappijen, NHG, ‘Vereniging Eigen Huis’, gemeenten, Belastingdienst etc. Welke waarde voor u van belang is, bespreken wij vooraf met u. De benodigde waarde wordt vastgesteld aan de hand van onder andere de volgende aspecten:

 • De staat van onderhoud
 • De oppervlakte en inhoud
 • De stand en de ligging
 • Courantheid
 • Publiek- en privaatrechtelijke beperkingen en rechten

VBO Makelaar